Röjardag

Vi samlas vid förrådet på Midnäs Löten och tar oss sedan ut på lederna där det ska röjas, nya skyltar och stolpar ska sättas upp mm. Medtag matsäck till dagen. Vi samlas efter dagens arbete och klubben bjuder på maten. Ju fler som hjälper till desto fortare blir vi klar. Se inlägget på Facebook